1.000 Bommen en granaten

03/01/2023
 
Het jaar 2023 was goed twee dagen gevorderd toen er afgelopen nacht weer explosies te horen waren in de Antwerpse districten Berchem en Merksem. Geen verlaat vuurwerkvandalisme, maar aanslagen met explosieven die te maken hebben met ruzies in het internationale drugsmilieu. Aanslagen die ook in 2023 dus 'vrolijk' lijken door te gaan. Hoe ze te stoppen?
 
Het jaar 2022 was het meest heftige jaar in de reeks aanslagen die nu al een paar jaar Antwerpen teisteren. Na iedere aanslag doen de Antwerpse en federale politie onderzoek. Vorig jaar werden behoorlijk veel daders opgepakt. Of daders, eigenlijk zijn het (vooral Nederlandse) loopjongens voor degenen die er werkelijk achter zitten. De grote jongens in de drugsmaffia. Omdat ik daar onvoldoende in thuis ben, ga ik er niet dieper op in. Ik stel mij op deze plek de vraag hoe je het drugsgerelateerde geweld zou kunnen stoppen.
 
Is dat überhaupt mogelijk? Ik zie wel mogelijkheden. De geviseerde woningen in Berchem, Deurne en Merksem betreffen alle adressen waar personen wonen die worden gelinkt aan de drugshandel. Is het niet rechtstreeks, dan toch wel in familiaal verband. Neem de aanslag in de Deken De Winterstraat in Berchem van afgelopen nacht. Dat was de zesde aanslag op rij. In 2022 vonden bij precies dezelfde woning van de familie E.H. vijf eerdere aanslagen plaats.
 
Zes aanslagen tegen een en dezelfde familie. Hoe de aanslagen te stoppen? Zorg ervoor dat ze gaan verhuizen naar een niet nader bekend nieuw adres. Als ze niet mee willen werken daaraan, moet het maar gedwongen. In het kader van de veiligheid. Voor henzelf en voor de overige bewoners in de straat. Burgemeester Bart De Wever zoekt graag de randen van wat wettelijk mogelijk is op in zijn streven de stad veilig te maken. Me dunkt dat hij naar dit voorstel ook wel oren heeft. Ben ik nu zo slim of ...?
 
Veel aanslagplegers blijken uit Nederland te komen. Naar zover ik begrijp gaat het dan ook om een ruzie over gestolen drugs tussen Nederlandse en Antwerpse drugshandelaars. De Nederlandse politie zal vast een beeld hebben van wie op hun grondgebied zich daarmee bezighoudt. In 2022 waren er bijvoorbeeld in Rotterdam een aantal aanslagen op woningen die verband hielden met drugshandel. Komt bekend voor, nietwaar? Er zal best al contact zijn tussen de Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten in deze kwestie dat wij niet weten. Maar het mag wel wat intensiever.
 
Korter op de man spelen. Zowel wat degenen die geviseerd worden betreft als degenen die naar alle waarschijnlijkheid achter de aanslagen zitten. Dat lijkt mij de juiste tactiek. Maak het voor iedere betrokkene lastig om personen te viseren en om geviseerd te worden. Begin met dat laatste. De gewone burger heeft er immers geen belang bij om om de zoveel tijd wakker te schrikken van weer een aanslag bij de buren. Het zijn nog geen 1.000 bommen en granaten in totaal, maar als het zo doorgaat komen we aardig in de buurt.