Britse rechtspraak loopt spaak bij verdachten met autisme

15/03/2022
 
Het Autism Research Centre van de Universiteit van Cambridge heeft onderzoek gedaan naar hoe de rechtspraak verloopt bij verdachten van een misdrijf die een autismespectrumstoornis hebben. De uitkomsten zijn niet bemoedigend.
 
In het onderzoek vroeg het Autism Research Centre naar de ervaringen van 93 advocaten inzake de verdediging van hun cliĆ«nten met autisme in de afgelopen vijf jaar. Het blijkt vaak al mis te lopen bij het politieverhoor.  Kwetsbare verdachten (mensen met een verstandelijke of andere cognitieve/psychische beperking) hebben in Groot-BrittanniĆ« het recht zich tijdens zo'n verhoor te laten bijstaan door een zogenaamde 'appropriate adult'. Deze persoon moet erop toezien dat de zaak van de kwetsbare verdachte op de juiste manier wordt behandeld. Slechts in 52% van de gevallen beschouwde de politie de verdachte met ASS als een kwetsbare persoon, terwijl de wet alle personen met autisme als 'kwetsbaar' definieert. Van die 52% kreeg slechts een derde een appropriate adult toegewezen. In de overige 18% van de gevallen wist de politie niet af van de autismespectrumstoornis van de verdachte.
 
Ook in het vervolg van het traject gaat het vaak mis. In het geval van juryrechtspraak was de jury in de helft van de gevallen niet op de hoogte van de stoornis van de verdachte. Openbaar aanklagers en rechters geven tijdens de rechtszitting regelmatig blijk te weinig te weten van autisme, wat in het nadeel van de verdachte kan uitpakken. Het onderzoek bevat nog wel één lichtpuntje: als de rechter en de jury op de hoogte zijn van de autismespectrumstoornis en er voldoende kennis over hebben, weegt dat mee in de strafmaat. In 60% van de gevallen mag de verdachte dan rekenen op een mildere strafmaat.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 15/03/2022 - ...