Column: De te roze bril van Bart De Wever

07/01/2022
 
Afbeelding invoegen
Bron foto: officiële Twitter account Bart De Wever
 
 
Antwerpens burgemeester Bart De Wever bereed afgelopen woensdag in een interview met het Nederlandse Financieele Dagblad weer eens zijn stokpaardje. Nederland en België zouden veel meer moeten samenwerken en zich op den duur zelfs opnieuw moeten verenigen. De Wever kijkt duidelijk met een te roze bril naar de bovenburen.
 
De Wever haalt in het interview diverse voorbeelden aan om zijn stelling kracht bij te zetten. De Nederlanders die massaal naar Vlaanderen en vooral Antwerpen afzakken nu Nederland in een strenge lockdown zit. De economische voordelen voor bijvoorbeeld de havens van Antwerpen en Rotterdam bij een inniger samenwerking. En niet te vergeten de culturele en historische banden tussen Vlaanderen en Nederland.
 
Allemaal waar, maar De Wever geeft in het interview ruiterlijk toe dat er noch onder de Vlamingen noch onder de Nederlanders veel draagvlak is voor een samengaan. Hij bespeurt dat draagvlak wel bij 'de economische bovenlaag'. Volgens De Wever kan ook 'Jan met de pet' voor het idee worden gewonnen, wanneer hij ziet wat voor gunstige economische en culturele gevolgen een samengaan teweegbrengt. Daarvoor heb je volgens De Wever 'een episch verhaal' nodig.
 
De te roze bril
Tot zover de theorie. Hoe zou een samensmelting tussen Vlaanderen en Nederland tot stand kunnen komen? Naast het feit dat 'Jan met de pet'  moet worden overtuigd, zul je ook het bedrijfsleven en de politiek mee moeten krijgen. Of mijn persoonlijke ervaringen, opgedaan in Antwerpen, in de omgang tussen Vlaamse en Nederlandse ondernemingen leidend zijn, is de vraag. Een ding heb ik daar wel uit geleerd: de top van het bedrijfsleven spreekt niet altijd elkaars taal. En dat ligt niet alleen aan het verschil in woordgebruik en uitdrukkingen tussen Vlamingen en Nederlanders. Voordat het gros van de Nederlandse en Vlaamse ondernemers (en dan bedoel ik niet de multinationals) op één lijn zitten, is heel wat massage nodig. Ook richting de werknemers. Ik neem trouwens aan dat De Wever het Waalse kind met het badwater niet helemaal weg wil gooien en waar mogelijk toch de economische banden tussen Vlaanderen en Wallonië wil behouden. Dan moeten de Nederlandse managers en masse op Franse les. Onze kennis van het Frans is nu eenmaal niet best.
 
Nog grotere beren op de weg zie ik op politiek vlak. De Wever roemt Nederland in het interview vanwege de puike financiële staatshuishouding in combinatie met de sobere boekhoudersmentaliteit. Anders dan die potverterende Walen. Hopelijk heeft Bart De Wever meegekregen dat de nieuwe regering Rutte IV met miljarden gaat smijten. Onder andere om klimaatdoelstellingen te halen. Een onderwerp waar zijn N-VA op zijn zachtst gezegd wat zuinig tegenover staat qua urgentiebeleving en investeringen. En hoe zou het bestuur van een eengemaakt Vlaanderen en Nederland eruit moeten zien? In Vlaanderen zijn alleen N-VA en Vlaams Belang voor. Met Vlaams Belang weigert hij samen te werken. In Nederland is alleen de PVV van Geert Wilders een uitgesproken voorstander. Ik neem aan dat De Wever ook Wilders bij voorbaat uitsluit. Hij zegt zich vooral thuis te voelen bij de VVD en het CDA. Zoals geconstateerd, is de VVD opgeschoven naar links (oh gruwel) en het CDA lijkt voorlopig een uiterst marginale partij te worden in Nederland (afgaande op de peilingen). De vraag is of de VVD de grootste partij zal blijven als Mark Rutte ooit zijn job als premier gedag zegt. En ik heb Rutte tot nu toe nooit horen zeggen dat Nederland een nog gaver land zou zijn met Vlaanderen erbij. Met wie moet De Wever dan zijn droom zien te realiseren?
 
Los van alle bovenstaande bedenkingen: hoeveel Antwerpenaren staan werkelijk te juichen bij het idee van een gezamenlijk Vlaanderen en Nederland? Je zou iedere Antwerpenaar die nu moppert op al die 'Hollanders' die de Meir en de binnenstad overspoelen een euro moeten geven. Het zou je aardig wat geld kosten. Bart De Wever hoopt bij leven nog een aansluiting bij Nederland mee te maken. Ik denk dat het verstandiger is dat hij zich op Antwerpen blijft concentreren. Er valt hier nog heel veel werk te verrichten. 
 
Voor wie het interview met De Wever in het Financieele Dagblad wil lezen: je zult je eerst op de site moeten registreren. Een andere manier is de link te volgen die staat vermeld in de tweet over het interview op zijn officiële Twitter account.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 07/01/2022 - ...