Veel bomen planten is geen wondermiddel om klimaatverandering tegen te gaan

23/06/2020
 
Veel regeringen zien de aanleg van nieuwe bossen als een goedkope manier om de klimaatverandering tegen te gaan. Bomen nemen nu eenmaal veel koolstof op. Twee wetenschappelijke onderzoeken wijzen echter uit dat men niet moet denken dat het probleem van de klimaatverandering zo kan worden opgelost.
 
De eerste studie heeft als uitkomst dat het planten van nieuwe bomen, veelal van dezelfde soort, de biodiversiteit in een gebied kan doen achteruitgaan en dat de impact van de hoeveelheid opgenomen koolstof wel eens gering kan zijn. Volgens de tweede studie wordt de hoeveelheid opgenomen koolstof door nieuwe bossen sowieso overschat. 
 
Als voorbeeld van een verminderde biodiversiteit door de aanleg van nieuwe bossen noemen de onderzoekers van de eerstgenoemde studie het voorbeeld van Chili. De Chileense regering gaf van 1974 tot 2012 subsidie aan landeigenaren voor het planten van nieuwe bomen. Soms kapten de landeigenaren een oud bos om, rijk aan biodiversiteit, om er bomen voor eigen gewin voor in de plaats te zetten (bijvoorbeeld rubberbomen). Doordat het nieuwe bos veel minder soorten bomen telde, nam ook de biodiversiteit in het gebied af. 
 
In de tweede genoemde studie keken onderzoekers naar nieuw aangeplante bossen in China. Daar waar de bossen waren geplant in koolstofarme bodem had het planten van de bomen een groot effect. Maar in koolstofrijke bodem was het effect van de planting veel minder groot. 
 
De conclusie na beide studies is dan ook dat alleen het planten van veel nieuwe bomen het probleem van de klimaatverandering niet uit de wereld gaat helpen. 
 
Tekst is een vertaling en samenvatting van artikel op de site van de BBC.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 23/06/2020 - ...
 

       Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft