Bloomberg: post-Brexit deal lijkt toch mogelijk

08/10/2020
 
Officieel houdt de Britse regering nog steeds vast aan 15 oktober als datum waarop een post-Brexit deal zo goed als tot stand moet zijn gekomen. Anders dreigt het de onderhandelingen te verlaten met een harde Brexit als gevolg. Die deadline gaat zo goed als zeker niet worden gehaald, maar volgens de zakelijke website Bloomberg wordt de soep niet zo heet gegeten. Integendeel: de onderhandelende partijen zouden elkaar steeds meer naderen.
 
Vertegenwoordigers in Brussel die betrokken zijn bij de onderhandelingen zeggen dat beide partijen tegen 15 oktober in zoverre overeenstemming willen hebben bereikt over de grootste geschilpunten dat er in de tweede helft van de maand verder over kan worden onderhandeld. Het betreft dan de visserij, het level playing field (gelijke economische en juridische vestigingskansen op elkaars grondgebied voor bedrijven en burgers van de EU en het VK) en mensenrechten. 
 
Ondanks de harde opstelling van de Franse president Macron zou de EU toch bereid zijn om concessies te doen inzake de visserij (het recht voor Europese vissers om in Britse wateren te mogen blijven vissen en omgekeerd). Omgekeerd zou de regering Johnson bereid zijn de Europese mensenrechtenwaarden te blijven hanteren, ondanks verzet daartegen binnen zijn achterban.
 
Het kan nog steeds alle kanten op. De tijd dringt. Maar Bloomberg signaleert dat het taalgebruik van de betrokkenen al meer op elkaar is afgestemd en blijft optimistisch. Volgende week donderdag is de zoveelste deadline.  
 
Copyright tekst: Johan Peters, 08/10/2020 - ...