Nieuwe ronde onderhandelingen over Noord-Ierland protocol gestart

10/01/2022
 
De Brexit mag dan alweer meer dan een jaar een feit zijn, de naweeën ervan laten zich nog altijd voelen in de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Hete aardappel is het aparte Noord-Ierland protocol. De nieuwe Brexit minister binnen de Britse regering, Liz Truss, zegt dat ze tot een compromis wil komen inzake de huidige obstakels die dat protocol opwerpt. Maar ze schroomt niet om bij het uitblijven van een compromis het akkoord op te schorten
 
Waar draait het om? Ten tijde van de Brexit onderhandelingen is een apart protocol afgesloten inzake de relatie tussen Ierland en Noord-Ierland. Ierland is EU-lid. Noord-Ierland is onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. De EU wilde garanties dat er geen harde grens zou komen tussen Ierland en Noord-Ierland om zo het Goede Vrijdag Akkoord uit 1998 niet in gevaar te brengen. De Britten stonden erop dat de Noord-Ieren dezelfde handelsvoorwaarden zouden genieten als die binnen de rest van het Verenigd Koninkrijk gelden. De EU en het VK onderhandelden een speciale procedure uit die drie jaar van kracht moet blijven. Kern daarvan is dat de Noord-Ieren de EU-regels inzake handel volgen. Daarom moeten goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland gaan door douanebeambten worden gecontroleerd. De Britten kunnen dat protocol buiten werking stellen door artikel 16 in te roepen. En daar dreigen ze nu mee, want ze zijn niet tevreden met de huidige gang van zaken. Volgens de Britten worden hun ondernemingen geconfronteerd met te veel bureaucratische regels wanneer ze zaken willen doen met Noord-Ierland. Verder klagen de Britten over problemen in de supply chain.
 
De gesprekken om deze problemen op te lossen, zijn al een tijdje bezig. De EU heeft ook al enkele toezeggingen gedaan. Bijvoorbeeld dat wat de levering van medicijnen betreft de Noord-Ieren het Britse handelsregime mogen volgen zodat daarin geen vertraging ontstaat. Voor de Britten gaat dit dus niet ver genoeg en ze dreigen artikel 16 in het leven te roepen. De EU is vooralsnog niet onder de indruk en zegt bereid te zijn verder te onderhandelen om tot oplossingen te komen. Een echte deadline voor de  onderhandelingen is er niet, maar in mei staan verkiezingen in Noord-Ierland op het programma. Het lijkt erop dat de Britten voor die datum zaken willen doen. Ook al, omdat de katholieken van Sinn Fein in de peilingen de grootste partij zijn. En Sinn Fein is nog steeds geen vriend van de Britten.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 10/01/2022 - ...
 

       Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft