Guy Verhofstadt wil meer dan alleen economische samenwerking na Brexit

29/01/2020
 
Nog twee dagen en het Verenigd Koninkrijk stapt definitief uit de EU. Hoe moeten de toekomstige verhoudingen tussen de EU en het VK gaan verlopen? Guy Verhofstadt, Brexit-coördinator namens het Europees Parlement, streeft naar een breder akkoord dan alleen de voortzetting van economische betrekkingen.
 
Volgens Verhofstadt zijn de burgerrechten van EU-burgers in het VK en Britten in de rest van Europa zo goed als gewaarborgd na de Brexit. Openstaande knelpunten zijn nog de noodzaak voor een fysiek verblijfsdocument en de installatie van een volledig onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de burgerrechten. Hij gaat ervan uit dat het EP ook deze rechten zal weten af te dwingen.
 
Wat een nieuw handelsakkoord tussen de EU en het VK betreft, wil Verhofstadt verder gaan dan alleen een vrijhandelsakkoord. Hij wil dat ook de Europese sociale waarden en milieunormen deel gaan uitmaken van het af te sluiten handelsakkoord. En Verhofstadt denkt nog meer vooruit. Het liefst ziet hij dat de EU en het VK een echt associatieakkoord sluiten met ook afspraken over samenwerking op het gebied van politiezaken, defensie, informatie-uitwisseling en buitenlandse zaken. 'Ik denk dat we ambitieus moeten zijn, want in de nieuwe wereldorde kunnen de EU en het VK elkaars steun goed gebruiken.'
 
Copyright tekst: Johan Peters, 29/01/2020 - ...