Duitsland wil nieuwe corona chaos aan de grenzen voorkomen

01/09/2020
 
Hongarije heeft vandaag de grenzen weer voor een maand gesloten vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. Mensen van buiten Hongarije zijn niet welkom en Hongaren die terugkeren, moeten verplicht 14 dagen in quarantaine. Het Duitse EU-voorzitterschap vreest nieuwe chaos aan de Europese binnengrenzen en komt met een 'discussion paper' om dit te voorkomen.
 
Het document wordt woensdag 2 september besproken tijdens een reeds geplande vergadering van EU-gezanten. Wat de Duitsers vooral met het document hopen te bereiken, is dat de EU-lidstaten hun reactie op coronavirusuitbraken onderling meer gaan coördineren, zodat EU-burgers niet meer ineens voor een gesloten grens staan vanwege een ingevoerde maatregel in een buurland.
 
Het document bevat een aantal voorstellen voor zo'n betere coördinatie. Allereerst moet er een door de EU opgestelde lijst van risicogebieden komen, gebaseerd op gemeenschappelijke criteria en gegevens. Ook het kleurenpalet om het risico in een bepaald land of bepaalde regio aan te geven zou gelijkgeschakeld moeten worden. De ene EU-lidstaat werkt maar met twee kleuren, rood en groen, terwijl de andere lidstaat drie of vier kleuren gebruikt. Ten slotte zou de epidemiologische drempel die noopt tot maatregelen gelijk moeten zijn binnen heel de EU.
 
Ondanks de Duitse roep om meer coördinatie erkent het Duitse voorzitterschap het recht van iedere lidstaat om die maatregelen te nemen op het moment dat een bepaald land het nodig acht. In hoeverre de onderlinge coördinatie daadwerkelijk meer op elkaar afgestemd kan raken, moet in de praktijk dan ook nog blijken. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 01/09/2020 - ...