Europese Commissie trekt 100 miljard euro uit om blijvende werkloosheid door corona tegen te gaan

23/04/2020
 
 
Vandaag is de top van de Europese regeringsleiders om een Marshallplan voor de Europese economie te bespreken. Bedoeld om Europa er economisch weer bovenop te helpen na de coronacrisis. Ondertussen zitten veel werknemers nu al werkloos thuis of dreigen dat te worden. De Europese Commissie komt daarom met het voorstel voor een nieuw tijdelijk instrument: SURE (= Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency).
 
Via SURE kan een lidstaat, wanneer het erom vraagt, financiële steun krijgen in de vorm van leningen tegen gunstige voorwaarden. Die financiële steun is dan bedoeld voor bijvoorbeeld nationale arbeidstijdverkorting, werkloosheidsuitkeringen en dergelijke. Het doel dat de Europese Commissie met SURE voor ogen heeft, is tweeledig: gezinnen zijn verzekerd van een tijdelijk inkomen en kunnen zo hun rekeningen blijven betalen. Bedrijven krijgen de kans hun productiecapaciteit te beschermen en zich te herstellen van de crisis. Het voorstel voor SURE moet worden goedgekeurd door de Europese regeringsleiders. Het Europees Parlement staat er al achter. Voor SURE is in totaal 100 miljard euro beschikbaar.
 
Naast SURE werkt de Europese Commissie momenteel ook aan een nieuw voorstel voor een Europees herverzekeringssysteem voor de werkloosheid. Het Europees Parlement heeft op 17 april hierom gevraagd. Dit moet werkgelegenheid verzekeren en werknemers die hun baan verliezen door economische tegenslag beschermen. Het moet de druk op de openbare financiën van lidstaten verminderen door nationale maatregelen te ondersteunen om banen en vaardigheden te behouden en om terug aan het werk gaan gemakkelijker te maken. De Commissie zal naar verwachting later dit jaar haar voorstel presenteren.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 23/04/2020 - ...
 
  Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft