Nederland en België vragen EC om sneller strengere emissienormen voor zware trucks in te voeren

24/01/2023
 
Binnenkort komt de Europese Commissie met plannen voor strengere emissienormen voor zwaar vrachtverkeer en bussen. In het non-paper Standards for heavy duty vehicles vragen Nederland, België, Luxemburg en Denemarken om een snellere invoering van deze strengere normen dan eerst voorzien. De techniek is er immers al. Transport en Logistiek Nederland bericht erover.
 
In hun schrijven stellen de landen dat 'een ambitieuze herziening van de normen voor zwaar vrachtverkeer noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren'. Met de huidige emissienormen gaat dat niet lukken, terwijl de oplossingen al wel voorhanden zijn, stellen de landen. Zo willen de fabrikanten van zware vrachtwagens in de nabije toekomst de productie van volledig elektrische trucks versnellen. Het is tegelijkertijd noodzakelijk dat fors wordt geïnvesteerd in de benodigde infrastructuur om al die volledig elektrische trucks op de weg te houden. Lees: er moeten veel laadpalen bijkomen en de stroomvoorziening moet daar ook op berekend zijn. 
      
Concreet stellen de vier landen voor dat tegen 2050 alle zware trucks en bussen 100% klimaatneutraal zijn. Die timing loopt gelijk met de wens van de EU om tegen die tijd in zijn totaliteit geen CO2-uitstoor meer te produceren op haar grondgebied. In 2030 zouden dan al strengere emissienormen voor zware trucks en bussen moeten gelden. Normen die aansluiten bij de ambities en realisaties van de fabrikanten zelf. Ten slotte stippen de betrokken landen aan dat een deel van het wegtransport momenteel niet valt onder de emissienormen voor lichtere trucks en wagens. Dat zou moeten veranderen, stellen de schrijvers.
 
Volgens het CBS is alleen al de Nederlandse trapsportsector goed voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van rond de 12% (cijfers 2020). Dit percentage geldt dus voor al het wegvervoer, licht en zwaar, in binnen- en buitenland. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 24/01/2023 - ...
 
 

         Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft