Europese richtlijnen voor grensoverschrijdende arbeid tijdens coronacrisis

31/03/2020
 
 
De Europese Commissie heeft richtlijnen uitgevaardigd voor grensarbeiders in cruciale beroepen zodat zij zonder problemen tussen buurlanden kunnen reizen voor hun werk.
 
De richtlijnen zijn in de eerste plaats bedoeld voor grensarbeiders die werken in de medische sector, medische wetenschappers, installateurs van medische apparatuur, brandweer en politie, transportwerkers en degenen die werken in de voedingsindustrie. Zij moeten allemaal zonder problemen van het ene buurland naar het andere kunnen reizen, omdat zij in het land waar zij werken van essentieel belang zijn.
 
Ook grensarbeiders die niet in cruciale sectoren werken maar die nog wel in het land waar ze normaal werken op de werkvloer worden verwacht, vallen onder de richtlijnen. Grensarbeiders en overige arbeiders moeten door de lidstaten gelijk worden behandeld, stelt de Europese Commissie.
 
Wat seizoenswerk betreft, vraagt de Europese Commissie aan de lidstaten specifieke procedures daarvoor op te stellen om te voorkomen dat er arbeidstekorten ontstaan. Seizoenswerk betreft vooral de agrarische sector. Wanneer het bijvoorbeeld tijd is om een bepaald gewas te oogsten, moeten agrariërs op de extra handen kunnen rekenen. Zij moeten dan wel zorgen voor hygiënische werkomstandigheden. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 31/03/2020 - ...