Timmermans komt met nieuwe ambitieuze Green Deal doelen

02/09/2020
 
Ondanks de coronacrisis ziet Eurocommissaris Frans Timmermans niet af van zijn Green Deal om de Europese economie te verduurzamen. Integendeel. Hij komt deze maand met nieuwe doelstellingen die het beleid tot 2030 meer in lijn moeten brengen met de finale doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050.
 
Concreet heeft Timmermans nieuwe emissiedoelstellingen in gedachten die samengaan met plannen voor grootschalige renovaties van gebouwen en een energiestrategie voor de offshore. Timmermans belooft daarbij een gedetailleerde economische kosten-batenanalyse te zullen leveren. Dit alles moet resulteren in een 50 tot 55% lagere CO2-uitstoot in 2030, vergeleken met 1990. De huidige doelstelling is een 40% lagere uitstoot.
 
Timmermans verdedigt zijn onverdroten ambitie door erop te wijzen dat juist nu het moment is om te verduurzamen. Ja, de prijs mag hoog zijn, maar niets doen gaat de EU op termijn nog meer geld en milieuschade kosten, aldus Timmermans. Hij positioneert de Green Deal als de nieuwe Europese groeistrategie, als onderdeel van het Europees Herstelfonds. Van de 1,8 triljoen euro die dat fonds moet gaan ophalen, zal 30% bestemd zijn voor klimaatactie. Timmermans verzekert dat dat geld verantwoordelijk zal worden besteed. Het is immers geld dat wordt geleend van toekomstige generaties.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 02/09/2020 - ...
 

     Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft