Weinig vooruitgang mensenrechtensituatie op de Balkan en in Centraal-Europa

15/01/2020
 
Het gisteren gepubliceerde rapport 2019 van Human Rights Watch (HRW) inzake de globale mensenrechtensituatie focust voor een belangrijk deel op China, maar ook de Balkan en Centraal-Europa staan erin vermeld. HRW ziet daar weinig vooruitgang, zo concludeert Balkan Insight na het rapport te hebben doorgespit.
 
De zorgen van HRW over Griekenland, Hongarije en Polen zijn de bekende zorgen die ook de EU deelt. De belabberde vluchtelingenopvang op de Griekse eilanden, het tegenwerken van de vrije pers en rechtspraak in Hongarije en Polen. Wat zijn de pijnpunten op de rest van de Balkan?
 
In Bosnië-Herzegovina spelen diverse mensenrechtenschendingen. Zo mogen etnische en religieuze minderheden zich nog steeds niet kandidaat stellen voor het presidentschap. Dit terwijl het Europese Hof voor de Mensenrechten al in 2009 heeft bepaald dat dit moet veranderen. Ook Bosnië kampt met problemen om asielzoekers een adequate opvang te bieden. Verder was er geweld tegen de LGBT-gemeenschap, ondervonden journalisten tegenwerking door de overheid en is er nog steeds te weinig werk van gemaakt om in het reine te komen met de Joegoslavië Oorlog van begin jaren 90.
 
Kroatië slaagt er evenmin in migranten een goede opvang te geven en er waren meldingen van migranten die gedwongen werden terug te keren naar Servië. De Kroatische Ombudsvrouw ontving meldingen van geweld tegen Kroatische Serviërs.
 
Kosovo wordt genoemd vanwege discriminatie van Roma, Ashkali en Balkan-Egyptenaren (een Albanees sprekende minderheid, niet te verwarren met Egyptenaren uit Egypte met wie ze al dan niet verwant zouden zijn, dat is onduidelijk, Wikipedia). Huiselijk geweld blijkt een veelvoorkomend probleem in, Kosovo en ook hier kunnen journalisten niet onafhankelijk hun werk doen.
 
Servië maakt te weinig werk van het vervolgen van oorlogsmisdadigers, stelt HRW. Het neemt te weinig asielzoekers op en hindert journalisten in hun werk. HRW noemt ook speciaal de situatie van personen met een beperking in Servië. Zij krijgen te weinig mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij en kinderen met een beperking hebben geen toegang tot inclusief onderwijs.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 15/01/2020 - ...