International Crisis Group doet voorstellen om impasse tussen ServiŽ en Kosovo te doorbreken

25/01/2021
 
Na het vorig jaar september gesloten economisch akkoord tussen Servië en Kosovo, plechtig ondertekend in het Witte Huis, wil het met de vervolggesprekken over een definitief vredesakkoord niet vlotten. De International Crisis Group houdt beide partijen verantwoordelijk voor deze patstelling en komt met drie voorstellen om de partijen tot een alomvattend akkoord te laten komen met wederzijdse erkenning.
 
Het eerste voorstel houdt in dat de EU Servië meer onder druk moet zetten om Kosovo te erkennen als onafhankelijke staat. Die druk zou gepaard moeten gaan met miljarden euro's aan hulp en investeringen in Servië en de toezegging dat het land snel zou kunnen toetreden tot de EU. In het tweede voorstel krijgen de Albanese minderheid in Servië en de Servische minderheid in Kosovo zelfbestuur in autonome regio's. Het derde voorstel gaat uit van grenscorrecties aan beide kanten. De EU is daar geen voorstander van. 
 
Welk van de drie voorstellen ook in gang gezet zou worden, de ICG dringt er bij de leiders van beide landen op aan serieus te onderhandelen en desinformatie achterwege te laten. Zowel Serviërs als Kosovaren maken zich daar volgens de ICG schuldig aan.
 
De International Crisis Group is een onafhankelijke organisatie die ernaar streeft oorlogen waar ook ter wereld te voorkomen en een meer vreedzame wereld te schapen. De organisatie is in 1995 opgericht en heeft kantoren in Brussel, Londen, Washington en New York.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 25/01/2021 - ...
 

  Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft