IMF: 'Biedt alleen steunmaatregelen om energiekosten laag te houden aan armste deel bevolking'

04/08/2022
 
Afbeelding invoegen
 
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de energieprijzen voorlopig nog hoog zullen blijven. Hoe zorgen Europese regeringen ervoor dat deze binnen de perken blijven voor de burgers en bedrijven? Niet door algemene subsidiemaatregelen, maar door gerichte maatregelen bestemd voor de laagste inkomensgroepen, aldus het IMF.
 
In de bovenstaande afbeelding valt duidelijk te zien dat in de meeste EU-lidstaten de 20% armsten onder de bevolking het meest te lijden hebben onder de stijgende energieprijzen. Het is daarom dat het IMF pleit voor gerichte maatregelen om hen te ondersteunen. Het IMF berekent dat maatregelen voor de 20% armsten een regering dit jaar 0,4% van het BBP zou kosten. Neemt een regering maatregelen voor de 40% armsten, dan staat dat gelijk aan 0,9% van het BBP. 
 
Het voordeel van gerichte maatregelen boven algemene maatregelen die voor de hele bevolking gelden, is volgens het IMF dat zogenaamde 'cliff effects' worden vermeden. Het IMF roept de Europese regeringen ook op voorzichtig te zijn met het compenseren van de energiekosten voor ondernemingen. Dit zou alleen moeten bij een kortdurende prijsstijging die het risico inhoudt dat anders gezonde ondernemingen omvallen. Ook ondernemingen die een belangrijke rol spelen bij de import en distributie van energie verdienen steun. Maar ook hier geldt dus: geen algemene ondersteunende maatregelen voor alle ondernemingen.
 
Verschillende IMF medewerkers hebben deze opinie opgeschreven in een IMF-blog.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 04/08/2022 -
 

       Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft