Kroatische jeugd is iets meer democratisch en tolerant gaan denken

04/05/2021
 
Vandaag herdenken we in Nederland de slachtoffers van WO II. Niet alleen Nederland was vijf jaar bezet door nazi-Duitsland. Heel Europa zuchtte van 1940 tot 1945 onder het juk van de troepen van Hitler. Sommige regeringen vluchtten, anderen werkten juist mee met de nazi's. Zoals de Kroatische regering onder leiding van Ante Pavelic en zijn Ustasa's. Hoe kijkt de Kroatische jeugd tegen deze periode aan?
 
Dat was de kernvraag van een onderzoek, uitgevoerd door onder andere het Institute for Social Research in Zagreb, dat in maart dit jaar werd gehouden. Een vergelijkbaar onderzoek in 2015 toonde dat slechts 28,5% van de toen ondervraagde jongeren van mening was dat de Ustasa regering fascistisch was, 22,9% was het oneens met die stelling en 48,6% antwoordde geen van beide. In maart 2021 blijkt het historisch besef bij de jongeren iets toegenomen. Nu antwoordde 31% dat de Pavelic regering fascistisch was, 15% vond van niet en 53% zei geen van beide.
 
Het onderzoek vroeg niet alleen naar de Tweede Wereldoorlog, maar ook naar de JoegoslaviĆ« Oorlog van 1991-1995. Een derde van de ruim 1.100 ondervraagde leerlingen vindt dat er te veel over wordt gesproken. Ongeveer eenzelfde percentage is die mening niet toegedaan. Bijna de helft, 49,2%, zegt dat de Kroaten de grootste slachtoffers waren. Ruim 62% vindt dat slachtoffers van de oorlog materiĆ«le vergoeding en erkenning verdienen, ongeacht hun nationaliteit. 
 
Ten slotte is de Kroatische jeugd ook toleranter geworden. Ze staan meer open voor homoseksuelen en vluchtelingen en zijn tegen autoritaire neigingen. Toch is er nog steeds behoefte en noodzaak aan meer democratisch denken en handelen onder de Kroatische jeugd, constateert het onderzoek.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 04/05/2021 - ...