Veel minder luchtvervuiling in China sinds maatregelen tegen coronavirus

02/03/2020
 
Niet verrassend, maar nu officieel bevestigd door NASA foto's: sinds de economische bedrijvigheid in China zowat tot stilstand is gekomen door de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden, is de luchtvervuiling in het land drastisch afgenomen. 
 
Vooral de concentraties NO2 in de lucht zijn significant afgenomen in de eerste twee maanden van dit jaar. NO2, oftewel stikstofdioxide, is een stof die vrijkomt tijdens verbrandingsprocessen. Het kan zorgen voor irritatie aan de ogen, neus en keel. Verder kan het een verminderde longfunctie tot gevolg hebben, bijvoorbeeld astma.
 
Zowel de uitstoot van NO2 door het verkeer (diesel) als de industrie is in China verminderd. In percentages bedroeg de vermindering 10 tot 30% van wat normaal gebruikelijk is gedurende de eerste twee maanden van het jaar. Ook de koolstofuitstoot toont een aanzienlijke daling in vergelijking met andere jaren.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 02/03/2020 - ...