Europees Parlement schiet voorstel meerjarenbegroting Charles Michel af

20/02/2020
 
Vandaag komt de Europese Raad, alle 27 regeringsleiders van de EU-lidstaten, in Brussel bijeen om te praten over het begrotingsvoorstel van Europees President Charles Michel. Tijdens voorbereidende gesprekken op ministerieel niveau was al gebleken dat niet alle EU-lidstaten blij zijn met het voorliggende voorstel. Gisteren kwam er nog een complicatie voor Michel bij: het Europees Parlement, dat de begroting ook moet goedkeuren, schoot het huidige voorstel af.
 
Het EP stelt dat het raamwerk voor de begroting 2021 - 2027 niet aan de verwachtingen van het parlement en de Europese burgers voldoet. Het EP is vooral teleurgesteld in het feit dat Michel te weinig geld uittrekt voor investeringen. Investeringen nodig voor de realisatie van de Green Deal, de digitale transitie en een sterker Europa. Verder noteert het EP bezuinigingen op tal van gebieden: de landbouw, infrastructuur, defensie, jeugdwerkgelegenheid en nog meer. Het EP verwacht dan ook van de Europese Raad dat het niet akkoord gaat met het nu voorliggende voorstel.
 
Zoals gezegd, zullen de Europese regeringsleiders zelf ook diverse harde noten willen kraken met Michel over de begroting. Het is dan ook niet de verwachting dat zij er vandaag al uit komen. Wanneer dat uiteindelijk wel is gelukt, is het voor hen te hopen dat het Europees Parlement beter gestemd zal zijn over het definitieve begrotingsvoorstel.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 20/02/2020 - ...