Molenbeek transformeert langzaam

05/01/2022
 
De Brusselse deelgemeente Molenbeek staat de laatste jaren vooral bekend om het feit dat daar enkele daders van de terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) en Brussel (maart 2016) vandaan kwamen. Sindsdien probeert de deelgemeente zich onder dat stigma uit te werken. De transformatie die daarmee gepaard gaat, verloopt langzaam. Dat bericht The New York Times.
 
The New York Times sprak met verschillende mensen. Onder andere buurtwerkers, een kinderarts, het hoofd van de lokale politiezone. Allen verklaren dat veel inwoners van Molenbeek leden onder het stigma. Zij zien de veranderingen in Molenbeek zich voltrekken. Dat gaat volgens velen met horten en stoten. De werkloosheid is er nog steeds hoog. De schooluitval idem dito. Hoewel zelfs Vlamingen zich tegenwoordig in Molenbeek vestigen in opgepimpte buurten, bestaat het overgrote deel van de bevolking nog steeds uit moslims die het niet breed hebben.
 
De geïnterviewden benadrukken dat de huidige problemen in Molenbeek vergelijkbaar zijn met die in andere steden. Drugscriminaliteit, groepjes jongeren die met elkaar op de vuist gaan en overige 'kleine criminaliteit'. De coronapandemie heeft de gewenste transformatie doen vertragen. Toch spreken ze hun hoop uit voor Molenbeek en wijzen ze op de vooruitgang. Molenbeek is bijvoorbeeld een van de succesvolste tech hot spots in België geworden. Maar de voedingsbodem voor radicalisering is nog niet totaal verdwenen.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 05/01/2022 - ...