Mothers of Srebrenica stappen naar Europees Hof voor Rechten van de Mens

22/01/2020
 
Mothers of Screbrenica - de nabestaanden die de meer dan 7.000 Bosnische moslimmannen en -jongens vertegenwoordigen die in juli 1995 in Srebrenica door de Servische troepen van Ratko Mladic werden gevangengenomen, gedeporteerd en vervolgens vermoord - stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat een laatste keer aan de kaak te stellen. 
 
De Hoge Raad stelde juli 2019 dat de Nederlandse staat, in de vorm van het Dutchbat bataljon dat onder de vlag van de VN bescherming moest bieden aan de Bosnische moslims in Screbrenica en Tuzla, onvoldoende had gedaan om de moslims te beschermen. In die uitspraak draaide het om een groep van 350 mannen en jongens die met in totaal 5.000 vluchtelingen op de VN compound in Screbrenica hun toevlucht hadden gezocht. De mannen en jongens zouden niet de gelegenheid zijn geboden om op de compound te blijven, hoewel dat mogelijk was. Wel stelde de Hoge Raad dat de kans dat deze mannen en jongens uit de handen van de Bosnische Serviërs zouden zijn gebleven niet hoog was, 10%. De Nederlandse staat was derhalve voor 10% aansprakelijk voor hun dood. Het is tegen die redenering dat de Mothers of Screbrenica nu in beroep gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 
Volgens het advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef dat The Mothers of Screbrenica juridisch bijstaat is er tijdens de zitting voor de Hoge Raad geen feitelijk debat gevoerd over de overlevingskansen van de 350 mannen en jongens, hadden zij wel op de compound kunnen blijven. Volgens het advocatenkantoor is dit een schending van een artikel in de Europese Conventie voor de Mensenrechten dat het recht op een eerlijk proces voorziet. De Nederlandse staat heeft de aansprakelijkheid zoals uitgesproken door de Hoge Raad verder wel aanvaard, maar geen gevolg gegeven aan het vinden van een (financiële) oplossing, zegt het advocatenkantoor nog. 
 
Wanneer de zaak voor het Europees Hof dient, is nog niet bekend. Op de site van Van Diepen Van der Kroef valt daar op dit moment niets over te vinden.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 22/01/2020 - ...