Ook de gouverneur van de Belgische Nationale Bank pleit voor een noodbegroting

14/02/2020
 
België zit al meer dan een jaar zonder volwaardige regering. Toch heeft het land een goed economisch 2019 achter de rug. Maar, dat gaat niet zo blijven, waarschuwt de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch. Hij hoopt nog steeds dat er snel een nieuwe regering komt. Mocht dat niet lukken, dan moet de Wetstraat volgens hem dringend gaan nadenken over een noodbegroting om het overheidstekort niet verder uit de hand te laten lopen.
 
De Belgische economische groei bedroeg in 2019 1,4 %, wat boven het Europees gemiddelde lag. Het aantal nieuw gecreëerde jobs lag op 74.000, mede dankzij de afgelopen weken fel bekritiseerde taxshift van de laatste volwaardige regering (Michel I). Wunsch ziet echter veel onheilstekens opdoemen voor 2020: vergrijzing, een te lage productiviteitsgroei, een te lage inflatie, de klimaatuitdaging. En bovenal: een overheidstekort van nu al 9 miljard euro (wat door de taxshift zelfs zou kunnen oplopen tot 12 miljard euro). Dat vraagt dus om regeringsmaatregelen om het tekort niet verder te laten oplopen. Maar ja, die regering is er voorlopig niet. En we stevenen eerder af op nieuwe verkiezingen dan op een geslaagde regeringsformatie.
 
Wunsch stelt dan ook voor dat de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès een noodbegroting voor 2020 opstelt met steun van de oppositiepartijen. Binnen de minderheidsregering zouden daar al nota's over circuleren. Probleem blijft dat zolang iedereen druk bezig is met mogelijke nieuwe verkiezingen er maar weinig partijen zijn, regering en oppositie, die zich willen binden aan zo'n begroting.
 
Copyright : Johan Peters, 14/02/2020 - ...