Juli overstromingen gunstig voor Belgische situatie EU begrotingsdiscipline

06/09/2021
 
De overstromingen in Wallonië van afgelopen juli hebben naast alle mensenlevens en kosten mogelijk toch ook een gunstige financiële kant: de Europese Commissie lijkt bereid de begrotingsdiscipline dit jaar wat te laten vieren voor lidstaten die zijn getroffen door overstromingen of bosbranden deze zomer.
 
De Europese Commissie erkend dat de kosten van de onderstromingen en bosbranden uitzonderlijke uitgaven met zich meebrengen. Die uitgaven zouden de betreffende lidstaten kunnen aftrekken van het bedrag van de staatsschuld. De regels van het Stabiliteits- en Groeipact bepalen dat de lidstaten hun begrotingstekort onder de 3% van het BBP moeten houden. De staatsschuld mag niet meer dan 60% van het BBP bedragen. België voldoet al jaren niet aan deze voorwaarden en staat dan ook onder verscherpt toezicht. De geschatte kosten van de overstromingen zouden in het geval van België nu in mindering mogen worden gebracht van de huidige staatsschuld, wat een zekere verlichting brengt. 
 
De bereidwilligheid van de Europese Commissie is nog geen definitief uitgesproken voornemen. Lidstaten kunnen ook zelf een verzoek tot mindering vanwege exceptionele uitgaven indienen. Tot op heden heeft de Belgische regering dat niet gedaan. Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni zegt wel al voorbereidende contacten hierover met de federale regering te hebben gehad.
 
Ook Duitsland en Griekenland komen in aanmerking voor de aftrek van kosten door respectievelijk overstromingen en bosbranden van hun begroting. Duitsland bepaalt deze herfst de uiteindelijke kosten door de overstromingen en bepaalt dan of het een beroep zal doen op de aftrek daarvan op de staatsschuld voor 2021. De regering in Athene rekent erop dat de Europese Commissie het voornemen inderdaad omzet in beleid.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 06/09/2021 - ....