Scholen moeten te lang wachten op extra geld inzake passend onderwijs

06/11/2020
 
Het KRO-NCRV programma Reporter Radio (sinds januari 2021 Pointer) op Radio 1 heeft samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzoek gedaan naar de financiĆ«le ondersteuning van het Rijk voor kinderen met beperking op de basisschool. Het onderzoek toont aan dat scholen te lang op dit extra geld moeten wachten. De procedure is volgens veel scholen te omslachtig. 
 
Dankzij de Wet op het passend onderwijs kunnen scholen extra financiĆ«le middelen aanvragen om kinderen met een beperking goed te ondersteunen in het normale basisonderwijs. Eer dat extra geld ook daadwerkelijk beschikbaar is, vergt echter een lange wachttijd. Reporter Radio meldt dat deze kan oplopen tot maximaal drie maanden. Alleen al per individueel kind is een school gemiddeld 16,5 uur kwijt aan de aanvraag voor de ondersteuning. Maar lang niet in alle gevallen komt die ondersteuning er ook. Slechts 56% van de aanvragen wordt uiteindelijk gehonoreerd. 
 
Als een leerling beter af blijkt te zijn in het speciaal onderwijs, gaat die overstap ook niet van een leien dakje. Daarvoor moeten school en ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. Dit dient te gebeuren door de school bij het samenwerkingsverband in de betreffende regio. Een toewijzing van de TLV laat gemiddeld vier maanden op zich wachten. Ondertussen zit het kind al die tijd op een normale basisschool.
 
Op woensdag 18 november is er een debat over het passend onderwijs in de Tweede Kamer met minister Slob. De bevindingen van Reporter Radio zijn zondagavond 8 november te beluisteren op Radio 1 tussen 19:00 en 20:00 uur.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 06/11/2020 - ...