Poolse LGBT-free zones dagen actievoerders achter 'Atlas of Hate' voor de rechter

05/03/2020
 
Nadat verschillende Poolse gemeenten zichzelf eind 2019 uitriepen tot 'LGBT-free zone' reageerden Poolse actiegroepen met de creatie van een 'Atlas of Hate' waarop ze die betrokken gemeenten plaatsten. De gemeenten zijn daar niet van gediend en dagen de ontwerpers van de 'Atlas of Hate' nu voor de rechter.
 
Het initiatief om een gemeente tot LBGT-free zone te verklaren, komt van de conservatieve groep Ordo luris die een 'Municipal Charter of Family Rights' opstelde die gemeenten kunnen ondertekenen. Meer dan 100 Poolse gemeenten deden dat ook. Volgens Ordo luris is hun charter niet per se tegen de LGBT gemeenschap gericht, maar wil het de 'Poolse familiewaarden verdedigen'. De resoluties in het charter zijn volgens Ordo luris in lijn met de Poolse Grondwet. De 'Atlas of Hate' van de actiegroepen zou de reputatie van gemeenten schenden, aldus Ordo luris dat de rechtszaak zegt te gaan voeren namens de gemeenten. 
 
Ordo luris richt zich met name op Jakub Gawron, een van de samenstellers van de 'Atlas of Hate'. In een reactie zei Gawron dat hij betwist dat het charter niet per se tegen de LGBT-gemeenschap is gericht: 'Het invoeren van het charter betekent onder andere de uitsluiting van mensen uit de openbare ruimte die niet voldoen aan het stereotiepe heteroseksuele beeld.'
 
De verdediging van Gawron en de andere activisten wordt opgenomen door de Campaign Against Homophobia. Advocate Karolina Gierdal wil voor het gerecht bestrijden dat de gemeenten laster ondervinden van de 'Atlasof Hate' en aantonen dat het charter op de Atlas thuishoort.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 05/03/2020 - ...