Drie beren op de weg na de Brexit

09/01/2020
 
Nadat Groot-Brittannië op 31 januari zoals voorzien de EU heeft verlaten, volgt fase twee van de Brexit. Meteen na die  datum moeten gesprekken op gang komen over nieuwe handelsakkoorden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Alhoewel de Britse premier Boris Johnson dat per se voor 31 december dit jaar wil hebben afgerond, is men bij de EU een stuk minder gefixeerd op die datum. Wat moet er allemaal nog worden geregeld na 31 januari?
 
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ging gisteren kennismaken met Boris Johnson. Volgens Von der Leyen zijn de EU en het VK nog steeds goede vrienden en ze gaat ervan uit dat de twee nauw blijven samenwerken na de Brexit. Maar dat niet tegen elke prijs. De EU wil geen overhaaste akkoorden afsluiten. 'Met iedere keuze die het VK maakt, volgt een consequentie', aldus Von der Leyen.
 
Er zijn een aantal heikele punten die moeten worden beslecht. Allereerst de visrechten. Nu vissen Europese vissers zonder problemen in Britse wateren en omgekeerd. Hoe gaat dat verlopen na de Brexit? Voor bijvoorbeeld een land als Frankrijk is dit een belangrijk punt. Zouden de Britten Europese visvangst in hun wateren niet meer toestaan, dan dreigt de EU als tegenmaatregel een verbod op Britse vis in de EU in te voeren. 
 
Ten tweede is er de fameuze backstop. Deze is op nadrukkelijk verzoek van Johnson uit de overeenkomst gelaten die de EU en het VK eind vorig jaar sloten. Waar draait dit nu om? De backstop betreft de handel tussen Ierland (EU-lid) en Noord-Ierland (onderdeel van het VK). Wanneer Groot-Brittannië de EU verlaat, komt er in feite een harde grens terug tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat wil niemand. Maar hoe ga je de goederenstromen tussen beide dan controleren? Want van een interne markt is voor Ierland en Noord-Ierland na de Brexit geen sprake meer. Dit probleem moet op de een of andere manier worden opgelost voor 2023. Gebeurt dat niet, dan treedt de backstop (de harde grens) alsnog in 2023 in werking en komen er alsnog douaneafspraken die het verkeer tussen Ierland en Noord-Ierland moeten regelen. Wat zou betekenen dat het VK toch aan de EU verbonden blijft. Onderstaande video legt het probleem in 1:15 minuut duidelijk uit.
 
 
Ten derde rest de vraag wat met de dienstensector? De EU is de grootste klant van deze omvangrijke sector in het Verenigd Koninkrijk en het lijkt er niet op dat de EU deze kwestie per se voor 31 december wil hebben uitonderhandeld. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want de post-Brexit onderhandelingen kunnen in principe tot in 2022 doorgaan. Maar ja, Boris Johnson heeft een ander tijdschema in gedachten. Wie dus dacht dat er na de officiële Brexit geen beren meer op de weg zijn, is eraan voor de moeite.
 
Tekst gebaseerd op BBC artikel. Copyright Nederlandse tekst: Johan Peters, 09/01/2020 - ...