Europees Parlement wil minder vrijblijvend optreden tegen Polen

14/01/2020
 
Afgelopen zaterdag protesteerden duizenden Poolse rechters en hun Europese collega's tegen het beleid van de PIS-regering inzake de rechterlijke macht. Al jaren probeert de regering deze naar haar hand te zetten en zo Europese wetgeving die haar niet bevalt buiten de deur te houden. Het Europees Parlement bespreekt de situatie in Polen deze week weer en eist minder vrijblijvende taal richting Polen, schrijft De Tijd.
 
De meest recente steen des aanstoots is de instelling van een tuchtkamer door de Poolse regering die moet beoordelen of rechters niet te kritisch straffen. Te kritisch ten aanzien van het regime. De rechters van de tuchtkamer zijn benoemd door de overheid. De PIS-regering wil zelfs nog verder gaan en heeft een wet ingediend die het voor de tuchtkamer mogelijk moet maken collega-rechters altijd te straffen, wanneer deze zich op Europese wetgeving beroepen. Het is vooralsnog alleen het Europese Hof van Justitie dat deze tuchtkamer ongedaan kan maken. Naar verwachting spant de Europese Commissie mogelijk vandaag al een spoedprocedure aan bij het Hof om de tuchtkamer tijdelijk buiten werking te laten stellen in afwachting van verdere stappen om de Polen tot andere inzichten te dwingen.
 
Al jaren hangt de dreiging van de inroeping van de artikel 7-procedure boven het hoofd van de Poolse regering. Daarmee kunnen het EP en de Europese Raad (alle regeringsleiders + de president) preventieve maatregelen dan wel sancties in het leven roepen tegen een land dat ingaat tegen de Europese normen en waarden. Een uiterste sanctie zou zijn om Polen het stemrecht te ontnemen in de Europese Raad. Ondanks harde taal van Frans Timmermans in zijn vorige rol als Eurocommissaris met onder andere het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in zijn portefeuille is het zover niet gekomen. Het is afwachten hoelang de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe EP willen doormodderen met de situatie in Polen. En dan zijn er ook nog volop zorgen over Hongarije ...
 
Copyright tekst: Johan Peters, 14/01/2020 - ...