PS komt met 125 maatregelen om uit economische nasleep coronacrisis te geraken

08/04/2020
 
Partijvoorzitter van de Parti Socialiste, de Waalse socialisten, Paul Magnette heeft dinsdagavond 125 maatregelen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat België snel uit de economische crisis geraakt nadat het ergste leed van de coronacrisis achter de rug is.
 
De maatregelen richten zich zowel op gewestelijk, federaal als Europees niveau en concentreren zich op drie verschillende fases: economische hervatting, economische doorstart en economische ontwikkeling. Uitgangspunt voor alle maatregelen is dat de gezondheidszorg onverminderd voorop blijft staan. Ook Magnette gaat ervan uit dat het nog lang gaat duren eer de situatie weer normaal is.
 
Wat de PS betreft, gaan België en Europa ervoor zorgen dat er na de crisis een transmissie komt waarbij de economie en het sociale stelsel anders worden ingericht. Europa moet in de tweede fase de budgettaire teugels laten vieren en zijn eigen financiële middelen versterken. Dit kan door een intensievere aanpak van de fiscale fraude. De Green Deal moet versneld worden uitgevoerd. In de derde fase is het volgens Magnette de bedoeling dat Europa fiscaal en sociaal één geheel vormt en dat er één centrale Europese financiële instantie is die kan reageren op internationale crises.
 
De Belgische federale overheid moet zich in de voorgestelde PS-maatregelen eerst richten op de gezondheidszorg, de publieke diensten en de sociale zekerheid. Dat vraagt volgens Magnette om forse investeringen. Het bedrijfsleven wil hij ertoe overhalen om zoveel mogelijk activiteiten weer in België te laten plaatsvinden (dus weg met de uitbesteding van werk naar andere, goedkopere, landen). Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan bedrijven in de medische sector en de voedingssector. 
 
Of de PS de handen op elkaar gaat krijgen voor deze voorstellen, is nog maar de vraag. De huidige regering met volmachten heeft sowieso geen speelruimte om er iets mee te doen en of deze voorgestelde maatregelen de vorming van een nieuwe federale regering gaan bespoedigen? Ik voorzie veel verzet van Vlaamse kant en ook van de Waalse liberalen. 
 
Tekst (behalve laatste alinea) is samenvatting van bericht op site RTBF
 
Copyright tekst: Johan Peters, 08/04/2020 - ...