Raad van Europa: 'Mensenrechten in Europa komen steeds meer onder druk te staan'

22/04/2020
 
In het jongste rapport van de Raad van Europa spreekt Commissaris voor de Mensenrechten Dunja Mijatovic haar zorgen uit over de toenemende druk op de mensenrechtensituatie in Europa. 'Ik krijg het beeld van een Europa dat in cirkeltjes ronddraait, onzeker over de richting en de verplichtingen inzake mensenrechten waaraan alle lidstaten zich vrijwillig hebben gecommitteerd', aldus Mijatovic.
 
Het rapport somt vijf zorgelijke ontwikkelingen op: de groeiende politieke en sociale acceptatie van racisme, het negeren van mensenrechten van migranten en vluchtelingen, vrouwen die in hun rechten worden bedreigd, het steeds minder accepteren van verschil van mening, de erosie van juridische onafhankelijkheid.
 
Antisemitisme, islamofobie en vooroordelen jegens minderheden als de Roma doen zich steeds meer openlijk voor, schrijft Mijatovic in het rapport. Zij signaleert een groeiend aantal geweldsdelicten jegens de joodse gemeenschap en joodse holocaustmonumenten en het publiekelijk tonen van nazisymbolen. Moslima's krijgen opmerkingen of erger wanneer ze een hoofddoek of andere bedekkende kleding dragen. In sommige landen zijn moskeeën het doelwit van aanvallen geweest. Ook ondervinden moslims nog steeds discriminatie op de arbeids- en woningmarkt. De Roma ondervinden volgens het rapport veelvuldig haatspraak en worden vaak gedwongen te verhuizen, omdat er vijandelijke demonstraties en/of aanslagen tegen hun aanwezigheid zijn. De haatspraak komt regelmatig van politici en faciliteert een klimaat van haat tegenover Roma in delen van Europa.
 
Ook het recht van vergadering en op vrije meningsuiting staan onder druk. Journalisten en mensenrechtenactivisten ondervinden daarnaast steeds meer moeilijkheden in het uitoefenen van hun werk. Mijatovic sluit het rapport af met de constatering dat al deze ontwikkelingen niet nieuw zijn, maar wel de fundamenten van een vrij en democratisch Europa blijven ondermijnen. 
 
De Raad van Europa is op 5 mei 1949 opgericht met het Verdrag van Londen. Toen waren er tien leden. Momenteel telt de Raad van Europa 47 Europese leden, zes niet-Europese leden en ook Vaticaanstad is lid. De Raad van Europa heeft onder andere het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgesteld in 1950. De belangrijkste taak van de Raad is het zekerstellen van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten in Europa (Wikipedia). 
 
De samenvatting van het rapport komt van Balkan Insight (tweede, derde en vierde alinea). De foto en het citaat in de eerste alina komen van de site van de Raad van Europa. Daarop valt ook het hele rapport te downloaden.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 22/04/2020 - ...
 

  Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft