Nabestaanden slachtoffers Srebrenica wijzen bedrag Nederlandse schadevergoeding af

15/06/2021
 
Nederland heeft de procedure opgestart om schadevergoeding te betalen aan een deel van de nabestaanden van de Srebrenica slachtoffers; zoals opgelegd door de Hoge Raad. Maar lang niet alle nabestaanden die ervoor in aanmerking komen, zijn tevreden met het toegezegde bedrag. Sommigen hebben de zaak al aanhangig gemaakt bij het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg.
 
De Hoge Raad bepaalde in 2019 dat Nederland voor slechts een zeer beperkt deel aansprakelijk is voor de genocide in Srebranica door de Bosnische Serviërs van Ratko Mladic, juli 1995. Namelijk voor 10%. Eerder had het Hof van Beroep dit percentage nog op 30% gesteld. De Hoge Raad oordeelde echter dat als de mannen in het kamp Potocari, nabij Srebrenica, hadden mogen blijven zij 10% kans op overleven hadden gehad. De nabestaanden eisen dat de Nederlandse staat zich houdt aan de 30% verantwoordelijkheid en klagen aan dat de Nederlandse staat geen compassie toont.  
 
De uitspraak van de Hoge Raad volgend, is de Nederlandse staat nu schadevergoeding verplicht aan de nabestaanden van 350 slachtoffers. Zij krijgen tussen de 10.000 en 15.000 euro, al naar gelang de relatie tussen nabestaande en slachtoffer. Om de uitbetalingen vlot te laten verlopen, is een Compensation Commission Potocari ingesteld. Die belooft de nabestaanden binnen drie maanden na indiening van hun claim tot schadevergoeding uitsluitsel over de aanvaarding ervan, en uitbetaling.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 15/06/2021 - ...