Europeanen zijn voor EU maar vragen hervormingen

03/06/2021
 
Afbeelding invoegen
 
In maart en april dit jaar liet het Europees Parlement een nieuwe Eurobarometerenquête uitvoeren naar de steun voor de EU onder de Europese bevolking. Slechts 17% heeft een negatief beeld van de EU, 48% een positief beeld en 35% kijkt er neutraal tegenaan. Slechts een kwart van de Europeanen is tevreden met hoe de EU nu functioneert.  
 
In de enquête ging het voornamelijk over wat de ondervraagden vonden van de Europese maatregelen om de gevolgen van de coronapandemie op het vlak van de economie en de gezondheid te bestrijden. Acht op de tien Europeanen heeft over die maatregelen gehoord of gelezen. Minder dan de helft is er tevreden over. Men hekelt daarbij vooral het gebrek aan solidariteit tussen de lidstaten. 
De Europeanen vragen dat de EU meer bevoegdheden krijgt om crisissen aan te pakken. 
 
Kijken we nog even in het bijzonder naar Nederland en België, dan blijkt uit de enquête dat 67% van de Nederlanders verwacht dat de pandemie geen gevolgen gaat hebben voor hun financiële situatie. De Belgen zijn minder optimistisch hierover met 51%.  Van de ondervraagde Nederlanders vindt verder 59% dat de financiële schade door coronamaatregelen zoals lockdowns minder zwaar weegt dan de voordelen van die maatregelen voor de volksgezondheid. Onder de Belgen is 64% van de ondervraagden deze mening toegedaan.
 
Nog meer uitkomsten op de site van het Europees Parlement.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 03/06/2021 - ...
 

       Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft