Nederlandse cultuursector meer en meer toegankelijk voor mensen met beperking

13/10/2020
 
Bron foto: Ieder(in)
 
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Tweede Kamer een eindrapport toegezonden over de toegankelijkheid van de cultuursector voor mensen met beperking. Haar conclusie: de cultuursector wordt steeds inclusiever, maar verbeteringen zijn op veel vlakken nog mogelijk en noodzakelijk.
 
Als voorbeelden van zaken die goed gaan, noemt het rapport het feit dat musea, theaters en dergelijke in hun tentoonstellingen en voorstellingen steeds meer rekening houden met personen met een beperking. Als voorbeelden noemt het rapport musea die speciale voorzieningen hebben voor blinden en doven, theatergezelschappen die voorstellingen geven aan het speciaal onderwijs, professionele dansgezelschappen waar mensen met en zonder beperking samen dansen. Onder andere het Rijksmuseum, theaterfestival De Parade en dansgezelschap Misiconi worden met name genoemd.
 
Het eindrapport signaleert echter ook nog de nodige problemen zoals ontoegankelijke websites, medewerkers die niet goed inspelen op de persoon met een beperking, fysieke ontoegankelijkheid van gebouwen of locaties, voorstellingen die uitlopen waardoor mensen met beperking in de knel geraken met hun speciaal vervoer. Wie zelf iets aan cultuur wil doen met een beperking, bijvoorbeeld dansen, stuit op dezelfde problemen. Om deze obstakels weg te nemen, adviseert het rapport vooral met de doelgroep in gesprek te gaan om te zien hoe ze kunnen worden weggenomen.
 
Het eindrapport valt te lezen in een volledige versie en in een samenvatting in eenvoudige taal. Je vindt ze beide op deze pagina van de Tweede Kamer.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 13/10/2020 - ...