Meeste gevangenen bevinden zich in Rusland en Turkije

06/04/2022
 
Uit het jaarlijkse rapport van de Raad van Europa over het aantal gevangenen in 2021 blijkt dat onder de 49 leden Rusland en Turkije de meeste gevangenen huisvesten. Ook in Centraal-Europa is de gevangenispopulatie fors te noemen.
 
Rusland telde eind januari 2021 328 gevangenen per 100.000 inwoners. Turkije zat daar vlak achter met 325 gevangenen per 100.000 inwoners. Ook in totalen staan deze landen bovenaan met respectievelijk 478.714 en 272.115 gevangenen. In het geval van Turkije was het aantal gevangenen in tien jaar tijd met 89,3% gestegen. Volgens de samenstellers van het rapport, de Universiteit van Lausanne, valt die enorme stijging te verklaren door de vele arrestaties nas de mislukte coup tegen president Erdogan in 2016.
 
Onder de EU-lidstaten vallen vooral Frankrijk, de Republiek Tsjechië, Hongarije, Polen en Litouwen (!) op als landen met relatief veel gevangenen per 100.000 inwoners. België en Nederland staan niet in de top-10.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 06/04/2022 - ...