Noord-Macedonië en Albanië klaar voor toetredingsonderhandelingen EU, werk voor overige Balkanlanden

20/10/2021
 
In haar jaarlijkse voortgangsrapportage inzake mogelijke toetreding tot de EU stelt de EU dat Noord-Macedonië en Albanië voldoen aan de voorwaarden om de toetredingsgesprekken te beginnen. De overige Balkanlanden moeten eerst nog flink wat werk verzetten.
 
Noord-Macedonië en Albanië staan al langer op het punt om de toetredingsonderhandelingen op te starten. Maar, omdat Bulgarije dwarsligt wat Noord-Macedonië betreft, kunnen die niet beginnen. De EU wil met beide landen tegelijk hetzelfde traject afleggen. De Bulgaren hebben bezwaar tegen de Noord-Macedonische claim dat zij een eigen taal hanteren. Volgens de Bulgaren is het niet meer dan een Bulgaars dialect. Ook over de gezamenlijke geschiedenis raken de twee landen het maar niet eens. Gesprekken om de geschillen op te lossen, hebben tot nu toe niets opgeleverd. Dit jaar wordt er sowieso niet veel gesproken doordat Bulgarije zowat heel 2021 al zonder volwaardige regering zit. Het is dus de vraag wanneer de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Noord-Macedonië en Albanië echt van start gaan. 
 
Wat de overige Balkanlanden betreft - Servië, Kosovo, Montenegro, Bosnië en Herzegovina - is de voortgangsrapportage minder positief. Alle vier de landen moeten eerst nog flinke stappen zetten op bijvoorbeeld het gebied van de rechtspraak, vrije pers/vrije meningsuiting en democratisering voordat ze in aanmerking komen om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Van de vier genoemde landen heeft Bosnië en Herzegovina het afgelopen jaar de minste vorderingen gemaakt, stelt de EU. Bij Servië en Kosovo speelt naast de genoemde aandachtspunten ook dat de twee landen eerst hun vijandelijkheid ten opzichte van elkaar dienen bij te leggen.
 
En dan is er nog Turkije. Dat land is al bijna 20 jaar officieus kandidaat voor toetredingsonderhandelingen, maar die zijn nooit van de grond gekomen. Zolang president Erdogan daar aan de macht blijft, lijkt het er ook niet van te komen. Aan de ene kant, omdat Erdogan zelf veelvuldig desinteresse toont. Anderzijds, omdat zijn beleid haaks staat op de EU-principes. De EU erkent in de jaarlijkse voortgangsrapportage wel dat Turkije een belangrijke bijdrage levert aan het beheersbaar houden van de vluchtelingenstromen en onder andere daarin een belangrijke partner is.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 20/10/2021 - ...
 
        Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft