Jongeren met beperking ontevreden over woonsituatie

03/03/2020
 
Jongeren met een beperking vinden in Nederland moeilijk een aangepaste woning. Dat blijkt uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Volgens het onderzoek ontvangen zeker 100.000 mensen niet de woningaanpassing, zorgondersteuning en woonbegeleiding die ze nodig hebben.
 
Koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken Ieder(in) had aangedrongen op het onderzoek Er zijn 5.000 mensen ondervraagd en het Verweij-Jonker Instituut deed ook literatuuronderzoek en stelde focusgroepen samen. Na het bestuderen van alle data blijkt dat 8% van de mensen met een beperking geen woningaanpassingen of professionele hulp krijgt, terwijl ze aangeven daar wel behoefte aan te hebben. Verder vinden ze dat ze te duur wonen en te weinig sociale contacten hebben.
 
De jongvolwassenen in het onderzoek geven aan dat ze zelfstandiger willen wonen, maar dat dit onmogelijk is. Velen onder hen zijn fysiek niet in staat zelfstandig op zoek te gaan naar een geschikte woonplek. Voor jongeren met meerdere beperkingen blijkt er bovendien een gebrek aan plaatsen.
 
Om de problemen bij jongeren aan te pakken, pleit Ieder(in) ervoor dat de minister van Binnenlandse Zaken de ondersteuning die de Taskforce Wonen en Zorg nu biedt aan gemeenten om ouderen met een beperking zelfstandig te laten wonen, uitbreidt naar jongeren met een beperking. De stimuleringsregeling Wonen en Zorg moet eveneens voor jongeren met een beperking gaan gelden, vindt Ieder(in).
 
Lees het rapport van het Verweij-Jonker Instituut. .
 
Copyright tekst: Johan Peters, 03/03/2020 - ...