EP vraagt om betere bescherming seizoensarbeiders

24/06/2020
 
In de EU werken zo'n 800.000 tot 1 miljoen seizoensarbeiders, vooral in de agricultuur en voedingssector. Het Europees Parlement vraagt voor hen, en voor grensarbeiders, een betere bescherming nadat de coronacrisis opnieuw tekortkomingen heeft blootgelegd in hun tewerkstelling en gezondheidssituatie.
 
De afgelopen weken berichtte ik enkele keren over het lot van de Roemeense seizoensarbeiders in Duitsland. Hun wederwaardigheden zijn echter niet uniek. Het EP heeft een lijst met gebreken opgesteld in de tewerkstelling en huisvesting van seizoensarbeiders, zoals daar onder andere zijn: kortetermijncontracten, weinig of geen sociale zekerheid, huisvesting in groepsaccommodaties waar de regels voor social distancing niet kunnen worden gehandhaafd, mensenrechtenschendingen op het gebied van werktijden, gezondheid en veiligheid op de werkplek. 
 
Nieuw zijn deze punten natuurlijk niet. Ze waren al bekend van voor de coronacrisis. Nieuw is wel dat het EP nu zaak wil maken van een meer gedegen bescherming voor seizoens- en grensarbeiders (grensarbeiders zijn mensen die in het ene land wonen en vlak over de grens in een ander land werken. Zij hebben in tegenstelling tot seizoensarbeiders normaliter wel een vast contract en betere arbeidsvoorwaarden en kunnen in de regel dagelijks of wekelijks terug naar huis. Seizoensarbeiders zijn daarentegen voor langere tijd van huis weg, red.). Het EP vraagt concreet om een correcte uitvoering van EU-wetten en een betere co√∂rdinatie onder lidstaten om de gelijke behandeling en bescherming van grens- en seizoenarbeiders te garanderen. 
 
Om dit te realiseren, is volgens het EP onder andere een uitbreiding van nationale en grensoverschrijdende arbeidsinspecties noodzakelijk, moet de Europese Arbeidsautoriteit volledig operationeel worden en sociale fraude effectief worden aangepakt. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 24/06/2020 - ...
 

       Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft