MEE NL pleit voor domeinoverstijgende cliëntondersteuning

28/01/2020
 
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 heeft iedereen met een beperking in Nederland recht op cliëntondersteuning bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, welzijn. De MEE organisaties in Nederland bieden deze cliëntondersteuning gratis aan hun cliënten. Koepelorganisatie MEE NL merkt echter dat de ondersteuning niet altijd adequaat verloopt en roept verantwoordelijk minister Hugo de Jonge op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning.
 
De afgelopen jaren heeft MEE veel werk gemaakt van het breed bekendmaken van de mogelijkheid tot cliëntondersteuning aan de doelgroep. Die boodschap is ondertussen wel overgekomen. Maar nu blijkt dat de cliëntondersteuners van MEE niet altijd de juiste hulp kunnen bieden. Dit komt vooral doordat de Wmo en de Wlz twee verschillende terreinen bestrijken die ieder hun eigen wettelijk vastgelegde vorm van cliëntondersteuning hebben. Een cliëntondersteuner voor de Wmo mag cliënten niet meer bijstaan wanneer ze een beroep moeten doen op de Wlz en andersom. 
 
Door bovengenoemde situatie zijn er cliënten die niet de juiste ondersteuning ontvangen of die het overzicht waar ze kunnen aankloppen voor hulp alsnog kwijtraken. Daarom roept MEE NL minister De Jonge op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. Een oproep die ook andere betrokkenen, zoals de Nationale Ombudsman en Zorgverzekeraars Nederland, in het recente verleden al hebben gedaan. In een brief aan de Tweede Kamer heeft De Jonge al aangegeven dat er maatregelen nodig zijn om inefficiënties in de Wlz weg te werken.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 28/01/2020 - ...