Europees Parlement vraagt om invoering European Disability Card in gehele EU

07/10/2021
 
In de Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 van Eurocommissaris van Gelijkheid Helena Dalli speelt de European Disability Card een belangrijke rol. Daarmee moeten mensen met beperking gemakkelijker van de ene naar de andere EU-lidstaat kunnen om er te wonen of werken met behoud van hun huidige status. Acht landen nemen momenteel deel aan een pilot hieromtrent. Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die vraagt om invoering van de European Disability Card binnen de gehele EU.
 
Het EP is van mening dat er binnen de EU gelijkheid moet zijn rondom de erkenning van de status van een persoon met beperking. De resolutie werd aangenomen met 579 stemmen voor, 12 tegen en 92 onthoudingen. Je vraagt je af wie er tegen waren of zich onthielden van stemming ... Maar het EP vraagt nog meer van de Europese Commissie inzake inclusie van mensen met beperking. 
 
Het EP heeft ook aanbevelingen goedgekeurd rondom een meer flexibele dienstverlening op het spoor voor mensen met een beperking, meer inclusie in het onderwijs en meer mogelijkheden voor independent living. Dus mensen met een beperking niet meer wegstoppen in speciale tehuizen. Het EP vindt verder dat publieke overheidsorganisaties meer moeten doen aan digitale toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van gebarentaal, braille en makkelijk te lezen teksten. Het EP wil ten slotte ook meer aandacht voor geweld tegen personen met een beperking en betere arbeidskansen voor de doelgroep. Wat dat laatste betreft, roept het EP de Europese Commissie op werk te maken van een antidiscriminatie richtlijn.
 
De aanbevelingen en wensen van het EP liggen nu weer op het bordje van de Europese Commissie en dan met name op dat van Eurocommissaris Helena Dalli. Zij zal ermee aan de slag moeten binnen haar strategie en met Europese wetsvoorstellen moeten komen.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 07/10/2021 - ...