EU vraagt lidstaten te letten op klimaatdoelen bij verlenen overheidssteun

12/05/2020
 
De Europese lidstaten geven momenteel miljarden uit om hun grote bedrijven te redden van de ondergang. De Europese Commissie moet al deze staatssteun uiteindelijk goedkeuren. Eurocommissaris Frans Timmermans vraagt de lidstaten bij hun steun ook te kijken naar wat de bedrijven (willen gaan) doen voor het klimaat. Hij gaat dat echter niet verplichten.
 
Timmermans is de man die verantwoordelijk is voor de zogenaamde Green Deal. het streven van de Europese Commissie om Europa in 2050 klimaatneutraal te laten zijn dankzij een duurzame economie waarin de broeikasgasemissies zijn teruggebracht tot nul. Een koppeling tussen het verlenen van staatssteun en het nastreven van groene doelen lijkt voor de hand te liggen. Zover gaat Timmermans echter niet. Timmermans vindt wel dat overheden moeten vragen wat bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen van plan zijn te investeren om hun CO2-voetafdruk te verminderen. 'De Green Deal zal de EU naar het economisch herstel leiden', aldus Timmermans.
 
De Luxemburgse minister van Energie, Claude Turmes, vreest dat die vrijblijvendheid verdere economische schade voor de EU zal opleveren, omdat het ene land wel groene voorwaarden zal verbinden aan staatssteun en het andere land niet. 'Op deze manier organiseren we een vervorming van de Europese interne markt zoals we die nog nooit hebben gezien',  zei hij tegen Euractiv
 
Voor de staatssteun aan Lufthansa en KLM is al bekend dat de Duitse en Nederlandse regering er groene voorwaarden aan willen verbinden. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 12/05/2020 - ...
 

      Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft