Europa moet zelf weer de gezondheid van de burgers kunnen garanderen

19/05/2020
 
De Franse president Macron en Duitse bondskanselier Merkel presenteerden gisteren niet alleen het voorstel voor een Europees herstelplan ter waarde van 500 miljard euro om de zwaarst getroffen landen door de coronacrisis er economisch weer bovenop te helpen. Ze kwamen ook met allerlei plannen om ervoor te zorgen dat de EU haar burgers beter kan beschermen tegen toekomstige pandemieën en gevaren voor de gezondheid. 
 
Als één ding duidelijk is gebleken tijdens de coronapandemie, dan is het wel dat de EU nu te veel afhankelijk is van derde landen voor de aanvoer van medisch materiaal, beschermingsmiddelen, medicijnen. Dat mag in de toekomst niet meer gebeuren, zeggen Macron en Merkel. 'Europa heeft een Health Strategy nodig' volgens beide leiders. Medicijnen en vaccins moeten weer in Europa worden geproduceerd, zodat de Europeanen er sneller de beschikking over kunnen hebben, indien nodig.
 
In zijn geheel stellen zij de volgende vijf te nemen stappen in hun verklaring voor. Er moet meer Europees onderzoek komen naar vaccins en behandelingen. Europa moet een strategische stock van beschermingsmiddelen, medicijnen etc. aanleggen. Het liefst worden deze ook binnen de EU geproduceerd. De EU zou met één stem moeten spreken richting de farmaceutische industrie om zo sterker te staan in het snel verkrijgen van medicijnen en vaccins. Gezondheidsstatistieken moeten meer op elkaar worden afgestemd. Je ziet nu bij de coronastatistieken dat veel landen een eigen manier van statistiek bedrijven hanteren wat het aantal doden en besmettingen betreft. Ten slotte willen Macron en Merkel dat binnen het European Centre for Disease and Prevention and Control (ECDC) een aparte Health Task Force komt die zich specifiek gaat bezighouden met het ontwikkelen van preventie- en reactieplannen tegen toekomstige epidemieën. Deze taskforce moet daarbij nauw samenwerken met de bestaande gezondheidsinstituten binnen de afzonderlijke EU-lidstaten. 
 
Macron en Merkel benadrukken dat de eerste verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid bij de 27 lidstaten blijft. Zij willen met hun plannen vooral meer coördinatie en meer onafhankelijkheid van landen buiten de EU realiseren. 
 
Copyright tekst: Johan Peters, 19/05/2020 - ...
 

     Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft