Nederlandse reders zien corona bui hangen

23/03/2020
 
 
De Nederlandse reders zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen door het coronavirus. Annet Koster (foto), directeur van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR), zegt in een interview met VNO NCW dat ze hoopt dat de reders de coronacrisis financieel zullen overleven. Uit haar formulering en aangestipte problemen blijkt wel dat ze ernstige twijfels daarover heeft.
 
Koster ziet momenteel vooral een praktisch probleem. Bemanningen op schepen kunnen niet worden afgelost. Daardoor dreigen sommige bemanningsleden meer dan een jaar aan boord te moeten blijven. Ze kunnen niet van boord, omdat ze dan direct uit voorzorg in quarantaine moeten. En er kan geen nieuwe bemanning aan boord, omdat je nooit kunt weten of die een besmetting bij zich dragen. Als de huidige bemanning geen gezondheidsklachten vertoont, is het dus verstandiger die aan boord te laten. Dan doet zich de vraag voor of er voldoende werk voor hen is.
 
Nee, antwoordt Koster. Ook al is het zeetransport goed voor 90% van de wereldwijd verhandelde goederen, de supply chain ondervindt momenteel haperingen waardoor schepen langer buitengaats liggen te wachten op nieuwe lading. Wanneer die niet snel komt, varen ze naar een ligplaats, wat weer extra kosten met zich meebrengt. 
 
Het vervelende voor de reders is dat dit niet de enige kosten zijn. Doordat het merendeel van de bemanning uit niet-EU landen komt, kunnen de reders geen beroep doen op de regering voor werktijdverkorting. Koster noemt verder het probleem van verplichte trainingen en verlenging van certificering die nu niet kunnen plaatsvinden. Ze hoopt dat de overheid daar in elk geval soepel mee om zal gaan, bijvoorbeeld door de gevraagde certificering generiek te verlengen voor een periode van drie of zes maanden.
 
Ten slotte: volgens Koster zijn de reders nog steeds niet helemaal de financiële crisis van 2008 te boven en waren de tarieven nog niet in alle sectoren hersteld. Ze hoopt dat de regering de Nederlandse reders niet in de kou laat staan en dat de reders deze coronacrisis overleven. Garanties daarop geeft ze niet.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 23/03/2020 - ...