Roemeense minister van Werkgelegenheid gaat persoonlijk situatie in Duitsland bekijken

12/05/2020
 
De werkomstandigheden van de Roemeense seizoensarbeiders in Duitsland blijft de gemoederen in hun moederland bezighouden. Op 26 april berichtte ik dat velen zouden klagen over onveilige werkomstandigheden vanwege onvoldoende naleving van de coronamaatregelen. Volgens de Roemeense minister van Werkgelegenheid, Violeta Alexandru, is het aantal klachten lang niet zo groot als in de media wordt voorgesteld. Zij zei maandag in de senaat wel zelf naar Duitsland te gaan om zich van de situatie op de hoogte te stellen.
 
Alaxandru vertelde de senaat dat ze al contact heeft gehad met haar Duitse collega en dat deze haar heeft verzekerd dat op de betreffende werkplekken tenminste de basismaatregelen zijn genomen. Ze zei ervan uit te gaan dat de Duitse werkgevers van goede wil zijn hierin. Volgens haar is het aantal werkelijke klachten ook klein. Haar collega van Buitenlandse Zaken, Bogdan Aurescu, vulde aan dat de Roemeense ambassades in Duitsland en Nederland alle berichten over misstanden bundelen en de betreffende personen adviseren.
 
Alexandru plaatste het onderwerp vervolgens in een bredere context. In een video conference met Europese collega ministers heeft ze vorige week ervoor gepleit dat er in elke lidstaat duidelijke informatie komt voor Roemeense en andere seizoensarbeiders over hun rechten en plichten. Deze informatie moet wat haar betreft zo breed mogelijk verkrijgbaar zijn. Zij verzekerde de senaat dat de Roemenen die nu in Duitsland werkzaam zijn er volledig legaal aan het werk zijn. 
 
Wanneer Alexandru haar trip naar Duitsland maakt, is nog niet bekend.
 
Copyright tekst: Johan Peters, 12/05/2020 - ...
 

    Interessant artikel? Overweeg eens een donatie voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft