HRW: 2022 weer geen goed jaar voor de mensenrechten op de Balkan en in Oost-Europa

13/01/2023
 
In haar jaarlijkse rapport over de mensenrechtensituatie op de Balkan en in Centraal-/Oost-Europa stelt Human Rights Watch dat deze in de betrokken gebieden verder onder druk is komen te staan. De bekende probleemlanden scoorden ook vorig jaar slecht.
 
Op de Balkan blijft Turkije de grootste schender van mensenrechten. Critici van president Erdogan, journalisten en mensenrechtenactivisten lopen het risico op lange gevangenisstraffen. Verder trok Turkije zich vorig jaar terug uit de Conventie van Istanboel die handelt over het voorkomen van (huiselijk) geweld tegen vrouwen. HRW voorziet met de aanstaande parlements- en presidentiële verkiezingen dit jaar vooralsnog geen verbetering optreden in Turkije.
 
In de overige Balkanlanden was de mensenrechtensituatie zorgelijk in Servië, Kosovo, Bosnië en Herzegovina en Griekenland. In Servië worden journalisten nog steeds bedreigd in de onafhankelijke uitoefening van hun werk en de vervolging van oorlogsmisdaden uit de jaren 90 verloopt nog steeds moeizaam. In Kosovo speelt dat laatste ook. Daarnaast zijn er zorgen over de spanningen tussen de Kosovaarse meerderheid en de Servische minderheid in het land, de positie van journalisten en over het geweld tegen vrouwen. In Bosnië en Herzegovina constateert HRW veelvuldige discriminatie tegenover minderheden waaronder de LGBT-gemeenschap. Griekenland, ten slotte, blijft de mensenrechten schenden bij het proberen tegengaan van de vluchtelingenstromen vanuit Turkije.
 
In Centraal- en Oost-Europa blijven Hongarije en Polen de grootste zorgenkindjes. De Hongaarse leider Viktor Orban en zijn regering blijven de democratische instituten, de onafhankelijke rechtspraak en journalistiek ondermijnen, schrijft HRW. Discriminatie van de LGBT-gemeenschap en vluchtelingen kwamen in 2022 eveneens opnieuw veelvuldig voor in Hongarije. Hetzelfde zag HRW ook in Polen. De Poolse regering krijgt van de organisatie wel een compliment voor de manier waarop zij de meer dan één miljoen Oekraïense vluchtelingen opving.
 
Dit bericht is een samenvatting en vertaling van een artikel op BalkanInsight. Het rapport van Human Rights Watch valt alleen per land te lezen via deze zoekpagina (scroll naar het land/de landen waar je belangstelling naar uitgaat).
 
Copyright tekst: Johan Peters, 13/01/2023 - ...
 

        Doneer voor een nog betere nieuwsservice op Johan Schrijft